Въведение

Когато използвате нашите услуги, ние от PanelBG се стремим да защитаваме поверителността Ви. За да направим това, ние имаме политика за поверителност, която описва как обработваме и защитаваме Вашите лични данни. Посетете нашия уебсайт, за да се информирате за актуализациите на тази декларация за поверителност.

Събиране на лични данни

Когато се регистрирате за профил в нашия уебсайт, влизате в профила си, правите покупка и/или се отписвате, ние събираме информация за Вас. Вашето име, имейл адрес, телефонен номер и адрес за доставка са сред събраните данни.

Освен това Вашият компютър и браузър автоматично ни предоставят информация, която ние получаваме и съхраняваме, като например Вашия IP адрес, подробности за Вашия софтуер и хардуер и страницата, която сте поискали да заредите.

Използване на лични данни

Можем да използваме всяка информация, предоставена от Вас, за да:

 • персонализираме вашето преживяване и да отговорим на индивидуалните Ви нужди
 • да подобрим нашия уеб сайт
 • да подобрим потребителската услуга и нуждите Ви от поддръжка
 • да се свържем с Вас чрез имейл или телефон
 • да създадем и управляваме Вашия личен акаунт в сайта ни
 • да обработим Вашите поръчки чрез нашите онлайн услуги
 • да Ви изпратим текстови съобщения с уведомления за статуса на Вашето поръчка
 • да се свържем с Вас в случай, че възникнат проблеми с Вашата поръчка
 • да отговорим на Ваши запитвания и да Ви информираме за нови или променени продукти
 • да Ви изпратим оферти с маркетингови цели, като бюлетини и каталози
 • да управляваме Вашия акаунт, при нужда от техническа намеса
 • да проведем анализи, за да Ви предоставим подходящи оферти с маркетингови цели и информация
 • да удостоверим, че сте навършили възрастта, която се изисква по закон за пазаруване онлайн
 • да Ви изпратим анкетни карти, за Ви дадем възможност да оказвате влияние върху нашите оферти и услуги
 • да тестваме и усъвършенстваме нашите системи за предоставяне на услуги
 • да предотвратим случаи на злоупотреба или неправилно използване на нашите услуги

Вашите данни ще бъдат съхранявани толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на гореспоменатите цели или колкото е предвидено от закона. След това личните Ви данни ще бъдат премахнати.

Поверителност при извършване на електронна търговия

Данните, събрани чрез този уебсайт, принадлежат само на нас. С изключение на обичайните случаи, когато е необходимо да се изпълни заявка и/или транзакция, като например изпращане на поръчка, Вашата лична информация няма да бъде продавана, разменяна, прехвърляна или предоставяна на трети лица за каквато и да е цел без Вашето изрично съгласие.

Разкриване пред трети страни

Вашата лична информация никога не се търгува, продава или предава по друг начин на несвързани трети страни. В това число не влизат надеждни трети страни, които ни помагат да управляваме нашия бизнес или уебсайта, стига и двете страни да се съгласят да запазят тази информация в поверителност.

Смятаме, че е важно да споделяме информация, когато това е необходимо за разследване, за спиране или предприемане на действия срещу незаконна дейност, при съмнения за измама, когато може да има заплаха за нечия физическа безопасност, когато някой нарушава нашите условия за ползване или когато това се изисква от закона.

От друга страна, неличната информация може да бъде предоставена на трети страни за маркетингови, рекламни и други цели.

Защита на личната Ви информация

Използваме редица мерки за сигурност, за да защитим Вашата лична информация. Защитаваме чувствителните потребителски данни, изпратени онлайн, като използваме най-съвременни техники за криптиране. Достъпът до лична информация е ограничен до членовете на персонала, които се нуждаят от нея, за да изпълнят конкретна задача (например изготвяне на сметки или предоставяне на услуги за клиентите).

Личната информация се съхранява на компютри и сървъри, които се намират в защитена среда.

Използваме ли бисквитки?

Да. Бисквитките ни улесняват използването на сайта и разпознаването на завръщащи се посетители. Освен това, като проследяват и се фокусират върху интересите на потребителя, нашите бисквитки подобряват потребителското изживяване. Използването на бисквитките на нашия сайт обаче по никакъв начин не е свързано с каквито и да било данни, които могат да бъдат идентифицирани лично.

Бисквитката е малък текстов файл, който уебсайтовете съхраняват на Вашия компютър или мобилно устройство и използват, за да Ви идентифицират, когато се върнете. Бисквитките се използват от PanelBG, за да подобрят и рационализират Вашето преживяване. Бисквитките не се използват от нас за запазване на лични данни или за споделяне на данни с външни страни.

Бисквитките биват две разновидности: постоянни и преходни (сесийни бисквитки). Постоянните “бисквитки” се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство в продължение на максимум 12 месеца. Временно съхраняваните сесийни бисквитки изчезват, когато сесията на браузъра приключи. Ако изберете “Запомни ме”, докато влизате в системата, ние ще запазим Вашите данни и избраните от Вас начални страници с помощта на постоянни бисквитки. Когато използвате функцията за филтриране на продукти, използваме сесийни бисквитки, за да определим дали сте влезли в профила си или имате елемент в количката си.

Като използвате браузъра си, можете лесно да изтриете бисквитките от компютъра или мобилното си устройство. В менюто “Помощ” на браузъра Ви има указания за управление и премахване на бисквитки. Имате възможност да деактивирате “бисквитките” или да изберете да бъдете информирани всеки път, когато нова “бисквитка” бъде доставена на Вашия компютър или мобилно устройство. Моля, имайте предвид, че не всички функции ще бъдат достъпни за Вас, ако изберете да деактивирате бисквитките.

Чрез аналитични програми като Google Analytics и Optimizely използваме бисквитки на трети страни, за да събираме данни по ясен и кратък начин. Използваме и маркетинговите инструменти на Google Analytics. Посетете тази връзка за допълнителна информация и инструкции как да се откажете: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Използваме както постоянни, така и временни бисквитки (сесийни бисквитки). За не повече от 24 месеца постоянните бисквитки се съхраняват на Вашия компютър или мобилно устройство като файл.

 

Вашите права

Имате право да поискате:

 • информация за това дали отнасящи се до Вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните Ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, поне в случаите на автоматизирани решения.

Право на възражение:

По всяко време имате право да:

 • възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Право на ограничаване на обработването:

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

 • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на данни:

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

 • обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
 • обработването се извършва автоматично

Право на жалба:

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. Ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Моля, уведомете другите потребители, ако те ползват услуги, закупени от Вас (например персонал или семейство членове) относно обработката и предаването на Вашите данни.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

Актуалност и промени на политиката

Ще актуализираме редовно тази Политика за поверителност, за да прилагаме най-новите мерки за защита и да спазваме действащите закони. Ако направим някакви значителни промени, бихме могли да предоставим известие за тези промени на нашия уебсайт. За да сте в течение на това как защитаваме личните данни, които събираме, ви молим периодично да преглеждате най-новата версия на тази политика за поверителност.

Какви са условията за поверителност на уеб сайта: Можете да откриете подробна информация тук

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящата Политика подлежи на промяна по всяко време от страна на PanelBG. Освен ако не е посочено друго в променената версия на Политиката, промените влизат в сила веднага след публикуването им на Сайта. За да се запознаете с Политиката, трябва често да проверявате тази страница. Възможно е потребителите на Сайта да не получат изрично уведомление, когато Политиката бъде променена. Ако потребителят на Сайта не е прочел най-новата версия на Политиката, PanelBG се отказва от всякаква отговорност. Вие се съгласявате с нашата Политика за потребителите, като посещавате официалния сайт на PanelBG.