ОБЩИ УСЛОВИЯ на онлайн магазин “WWW.PANELBG.COM

I. Общи условия

Онлайн магазин “www.panelbg.com” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.
Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули онлайн от “ПАНЕЛБГ” ЕООД с ЕИК 207086114.
“ПАНЕЛБГ” ЕООД чрез “www.panelbg.com” има право да променя цените на предлаганите стоки и услуги по собствена преценка без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаната стока.
При липса на складова наличност от заявената стока “ПАНЕЛБГ” ЕООД чрез “www.panelbg.com“, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката “ПАНЕЛБГ” ЕООД чрез “www.panelbg.com” не е обвързан с каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от “ПАНЕЛБГ” ЕООД чрез “www.panebg.com” на заявлението за покупка, попълнено правилно и потвърдено от Клиента на посочения телефон за връзка или електронен адрес.
“ПАНЕЛБГ” ЕООД чрез “www.panelbg.com” се задължава след получаване и потвърждение на заявлението от Клиента, да му достави желаната стока.
“ПАНЕЛБГ” ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес “www.panelbg.com“.
Всички обявени цени са в български лева с включен ДДС.

II. Права и задължения на страните

1. “ПАНЕЛБГ” ЕООД се задължава:

– да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срока, посочен в инструкцията.
– да достави в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки, заявената за покупка стока.
– да гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани), освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.
– да полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
– не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси;
– не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;
– няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.
Онлайн магазин “www.panelbg.com” си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

2. Клиентът се задължава:

За да получите правото да извършвате валидни заявки за закупуване на предлаганите в “ПАНЕЛБГ” ЕООД чрез “www.panelbg.com” стоки, е необходимо да използвате един от следните начини: да се свържете на посочения телефон, да се регистрирате или да поръчате като гост.

С регистрацията си всеки потребител на “www.panelbg.com” има задължение:
– Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
– Да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;
– С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
– Да не подава фиктивни или невалидни заявки, или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
– Да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия “www.panelbg.com” и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия.
– Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез “www.panelbg.com“.
Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоката.
Стоката се доставя подходящо фабрично опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката на посочения от Вас електронен адрес или телефон ще получите потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани по имейл или телефон. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите и от Вашия профил.
Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия и ги приема. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

III. Условия за доставка

При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката в офис на куриер или на посочен от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката или услугата, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката или ползването на услугата. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети “ПАНЕЛБГ” ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката или услугата, настъпили в следствие на отказа.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, “ПАНЕЛБГ” ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на посочения адрес, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

– Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

– Доставената стока е с видими щети (надрасквания, счупвания, изкривявания и др.), което задължително трябва да се установи на място при преглед и преди приемане, на пратката от куриерската фирма. В този случай Клиента е длъжна да изиска протокол за увреждане от куриерската фирма, а пратката да се върне до изпращача.

– Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата сума.

Онлайн магазин “www.panelbg.com” Ви предоставя 14 дни след получаване на продукта, в които може да разгледате и да върнете продукта, ако прецените, че по някаква причина не бихте искали да го задържите. При получаване на продукта, моля не изхвърляйте оригиналната опаковка и съпътстващите аксесоари и документи. Ако решите да върнете продукта, ще бъде необходимо да го изпратите неупотребяван, окомплектован, както сте го получили, без никакви конструктивни или други промени, с всички аксесоари, оригинални етикети и документи, в оригиналната опаковка. Моля, опаковайте го добре, като опишете причината/причините за връщането на продукта. Ако решите да върнете продукт, моля адресирайте пратката до точния пощенски адрес на Онлайн магазин “www.panelbg.com“, като задължително включите опция “преглед преди получаване”. Клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на “ПАНЕЛБГ” ЕООД адрес.
Възстановяването на сумата за върнат продукт се извършва в рамките на 2 седмици от получаване на обратната пратка. Сумата се изплаща с пощенски запис или с платежно нареждане до посочена от Вас банкова сметка. В случай, че не получите дължимата за възстановяване сума повече от 14 дни, можете да се свържете с нас.
Продуктите, които предлагаме са нови, фабрично опаковани и придружени с необходимите аксесоари за монтаж, освен в случай, в които изрично и ясно не е упоменато друго. При нужда от съдействие по каквито и да е въпроси и гаранционен ремонт, моля свържете се с нас.

“ПАНЕЛБГ” ЕООД чрез “www.panelbg.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които “ПАНЕЛБГ” ЕООД чрез “www.panelbg.com” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, но не само, случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на “ПАНЕЛБГ” ЕООД чрез “www.panelbg.com“.

IV. Ограничаване на отговорността

Цялото съдържание на онлайн магазина “www.panelbg.com” се предоставя “такова, каквото е”, без каквато и да е гаранция от какъвто и да е вид или естество, точно изразена, наложена или подразбираща се, включваща, но не ограничена до: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, гаранция за продаваемост или пригодност на продуктите за определени цели. Ние сме предприели всички разумни мерки, за да осигурим достоверността, истинността и пълнотата на информацията в “www.panelbg.com“, както и отсъствието на подвеждаща информация. Въпреки ТОВА “ПАНЕЛБГ” ЕООД не гарантира точността и пълнотата на съдържанието на онлайн магазина “www.panelbg.com“. Използването на онлайн магазина “www.panelbg.com“, както и действията, които предприемате вследствие на това, са изцяло на Ваш риск и отговорност.
При никакви обстоятелства “ПАЛЕЛБГ” ЕООД, неговите служители, управители, доставчици, агенти или други трети лица, споменати на този онлайн магазин или участващи в създаването му, няма да носят отговорност за каквито и да е било щети (в това число, но не ограничени до: преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани с или произтекли от използването на, невъзможността да бъде използван или недостъпността на онлайн магазина “www.panelbg.com” или на материал, разположен на него, както и оперирането с него, (включително технически проблеми независимо от положените от нас усилия) или на други сайтове, към които нашият онлайн магазин препраща, включително в резултат на вземането на решения и/или извършването и/или неизвършването на определени действия въз основа на публикуваната информация, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от вида на основанието и без значение от липсата на предупреждение за възможността за възникване на такива вреди и дори и когато сме били уведомени относно вероятността за настъпване на подобни щети.

V. Доставка на поръчани стоки

Артикулите, които сте поръчали се доставят с куриерска фирма СПИДИ до посочения от Вас адрес или офис на фирмата доставчик от понеделник до събота включително.

Всички пратки се изпращат с опция “преглед преди плащане”. Връщането на пратка след преглед е за сметка на клиента, освен в случаите посочени в точка III.

Плащането се извършва с наложен платеж при получаване и преглед на стоката!

Доставката се извършва в рамките на 1-2 работни дни след потвърждаване на поръчката по телефон или e-mail, с изключение на населени места, които се обслужват по график.

Доставката е безплатна до офис на куриерска фирма Спиди за всички предлагани стоки без значение от сумата.

При доставка до точен адрес или офис на друга куриерска компания различна от Спиди към крайната сума на поръчката се добавя 7 лв.

Всички поръчки получени петък след 14 часа, събота и неделя или по време на официални празници, се обработват в първия работен ден след това.

След като при нас постъпи заявка от Вас, че искате да закупите даден продукт, ще получите потвърждение по e-mail за направената поръчка. Пак по e-mail ще бъдете уведомени за всяка промяна в статуса на Вашата поръчка. Моля, проверете внимателно коректността на информацията за връзка с Вас. В случай, че поръчаният модел не е в наличност, клиентът се уведомява по телефон или e-mail.

VI. Начин на плащане

Наложеният платеж е най-сигурният и предпочитан начин за извършване на плащания. Наложен платеж е услуга, при коята стойността на покупката дължима към онлайн магазин “www.panelbg.com” се събира от нашия куриер.

Преди пратката да бъде предадена на получателя или негов представител, получателят или неговият представител трябва да заплатят сумата за поръчката на куриера, като имат право да отворят и разгледат артикула преди той да бъде заплатен.

Към всяка направена поръчка може да се изиска фактура, която се изпраща по предоставен имейл, в деня на приемане на стоката от получателя.

VII. Гaранция

Онлайн магазин “www.panelbg.com” предлага гaранция от 24 месеца за всеки закупен артикул.
Търговската гаранция е в сила от датата на поръчката и е валидна само на територията на Република България. Гаранцията важи за продукти закупени единствено от онлайн магазин “www.panelbg.com“.
ГАРАНЦИЯТА ОТ 24 МЕСЕЦА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ХИДРОГЕНЕРАТОРА, КОЙТО ПРОИЗВЕЖДА ЕНЕРГИЯ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕТО И ДИСПЛЕЯ И СЕ МОНТИРА В НЯКОЙ ДУШ ПАНЕЛИ, ДУШ СИСТЕМИ И ДУШОВЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ. ПО ОПИСАНИЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТАЗИ ЧАСТ Е ЧУВСТВИТЕЛНА И ПРЕДПИСАНИЯТА ЗА КОРЕКТНА РАБОТА ВКЛЮЧВАТ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОСИГУРЯВАНЕ НА АБСОЛЮТНО ЧИСТА ВОДА С НАЛЯГАНЕ ОТ 2,5 БАРА. ТЪЙ КАТО “ПАНЕЛБГ” ЕООД НЯМА ОТНОШЕНИЕ И НЕ МОЖЕ ДА ГАРАНТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ХИДРОГЕНЕРАТОРА НЕ ПОДЛЕЖИ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.
Гаранцията важи при представяне на касов бон за покупка на артикула предоставен при приемането му от куриерската фирма. Артикулите, които са одобрени за рекламация се изпращат до посочен от “ПАНЕЛБГ” ЕООД адрес и пътуват единствено и само с фабричните опаковки и придружаващи аксесоари, които купувача е длъжен за запази.
Разходите по доставка и връщане  на артикула след ремонт са изцяло за сметка на купувача.
При отговаряща на условията и одобрена рекламация онлайн магазин “www.panelbg.com” се ангажира с отремонтиране на артикула. Отремонтирането се извършва в срок до 30 дни от датата на получаване на артикула за ремонт. При неотстраними повреди, “www.panelbg.com” поема отговорност да замени артикула с друг от същия модел при наличност или когато замяната със същия модел не е възможна, “www.panelbg.com” заменя артикула с друг модел  при предварително съгласуване с клиента.

Рекламация в онлайн магазина се предявява по е-mail придружена със снимка или клип на повредата!

Моля, изпращайте даден артикул за ремонт задължително почистен и затворен във фабричната опаковка с всички аксесоари!!!